Tillstånd enligt Del CAMO

För tillståndsprövning enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För fristående luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften bestäms av MTOM på det tyngsta luftfartyget i tillståndet.

Luftfartygets vikt (MTOM) Icke komplexa Upp till 10 000 kg Över 10 000 kg
Grundläggande avgift (kr) 31 400 70 100 98 900
Avgift per extra lokaliseringsort (kr) 7 300 14 000 18 800
Tillsyn av "Technical services" per leverantör och extra ort (kr) 7 300 14 000 18 000

För organisationer som har tillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 och ansöker om övergång till tillstånd enligt Part CAMO ska en löpande avgift enligt 2 kap. 7 § tas ut om extra tillsynsförrättning krävs.

För tillståndsprövning eller annan förrättning enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillsyn av organisation som etablerar kontroll av luftvärdighet
enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 med efterföljande
revisioner (Kontraktering av CAMO inom samma företagsgrupp) ska en
löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För luftvärdighetsorganisationer som i samband med drifttillstånd enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell.

Luftfartygets vikt (MTOM) Upp till 2 730 kg Upp till 5 700 kg Upp till 10 000 kg Över 10 000 kg
Grundläggande avgift (kr) 53 600 74 200 109 900 206 100
Avgift per extra lokaliseringsort (kr) 10 700 14 900 22 000 41 200
Tillsyn av "Technical services" per leverantör och extra ort (kr) 10 700 14 900 22 000 41 200

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!