Flygcertifikat, auktorisation för flyginstruktör, certifikat för flygledare eller behörighetsbevis för AFIS som har upphävts på innehavarens begäran

När ett certifikat, en auktorisation eller ett behörighetsbevis har tillfälligt upphävts eller återlämnats till Transportstyrelsen på innehavarens egen begäran, och innehavaren begär att tillståndet åter ska träda i kraft, ska en grundläggande avgift betalas.

Om ikraftträdandet, under ett kalenderår, sker senast 31 augusti, motsvarar den grundläggande avgiften en hel års-avgift för respektive tillstånd. Om den sker från och med 1 september mot-svarar den grundläggande avgiften en tredjedels årsavgift.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!