Certifikat för flygläkare, flygmedicinska centra och kontrollanter samt auktorisationer för instruktörer

Avgifter för certifikat och auktorisationer ska betalas med de belopp som framgår av tabellen. Avgift för första utfärdande av certifikat för PC- och språkkontrollanter tas ut enligt principerna i Allmänt om avgifter. Årsavgift för kontrollant som innehar både SP och MP i sin behörighet inom samma kategori av luftfartyg ska erlägga den högre årsavgiften.

För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

En avgift på 3 000 kr tas ut för resor i samband med tillståndsprövning av flygläkare (AME).

Flygläkare (AME) Grund­läggande avgift (kr) Avgift för praktiskt prov (kr) Årsavgift (kr)
Första utfärdande  5 900    
Utökning med behörighet för klass 1 eller klass 3  5 900    
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)      3 500
Inspektion av verksamheten vid tillståndsprövning Löpande avgift enligt 2 kap. 7§    
Nytt certifikat med anledning av ändring av mottagning 500    
Flygmedicinskt centrum (AeMC)       
Första utfärdande  35 900   10 000
Tillsynskontroll av verksamheten  43 500   5 000 
Instruktör SFI, STI och MCCI       
Första utfärdande   880 9 700/4 850  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)      600
Utökning med ny typ av luftfartyg eller FTD   600    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust   900    
Auktorisation för instruktörsbehörighet från tredjeland      
Första utfärdande 1 080    
Förlängning/förnyelse 1 080    
Kontrollant       
Första utfärdande kontrollant
FE, CRE, IRE, SFE-SP, TRE-SP (A) och (H), inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov Första
utfärdande FIE (A) och (H) inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov
11 000  9 700/4 850  
Första utfärdande kontrollant SFE-MP, TRE-MP (A) och (H) inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov 25 000 9 700/4 850  
Första utfärdande kontrollant,
segelflyg och ballong, inklusive teoretisk utbildning förutom förberedande prov
500    
Utfärdande av behörighet som
flygprovskontrollant inklusive teoretisk utbildning
16 000 9 700/4 850  
Utfärdande av senior kontrollant-behörighet inklusive teoretisk utbildning 8 000    
Utbildning för förnyelse av
kontrollantbehörighet SFE-MP, TRE-MP (A) och (H), kostnad per dag, inklusive bedömning
8 000 9 700/4 850  
Utbildning för förnyelse av
kontrollantbehörighet FE, FIE, CRE, IRE, SFE-SP, TRE-SP (A) och (H), kostnad per dag, inklusive bedömning
4 000 9 700/4 850  
PC-kontrollant SFE-MP, TRE-MP (A) och (H) inklusive förlängning och utökning   9 700/4 850 4 600
PC-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE, SFE-SP, TRE-SP (A) och (H) inklusive förlängning och utökning   9 700/4 850 2 500
Kontrollant, segelflyg eller ballong, inklusive förlängning, förnyelse och utökning     500
ST-kontrollant SFE-MP, TRE-MP (A) och (H) inklusive förlängning och utökning   9 700/4 850 4 600
ST-kontrollant FE, FIE, CRE, IRE, SFE-SP, TRE-SP (A) och (H) inklusive förlängning och utökning   9 700/4 850 2 500
Förberedande prov FE eller CRE, kostnad per prov   Löpande avgift enligt 2 kap. 7§  
Förberedande prov IRE, kostnad per prov   Löpande avgift enligt 2 kap. 7§  
Förberedande prov TRE eller SFE, kostnad per prov   Löpande avgift enligt 2 kap. 7§  
Språkkontrollant      
Grundavgift för utbildning av språkkontrollant 4 000    
Årsavgift inklusive förlängning eller förnyelse      1050

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!