Elevtillstånd

Avgifter för elevtillstånd ska betalas med de belopp som framgår av följande tabell. 

Elevtillstånd Grundläggandeavgift i kr

Första utfärdande 

 290

Förlängning eller förnyelse

 290

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!