Nyhetsbrev, rapporter och publikationer

Transportstyrelsen producerar nyhetsbrev, rapporter och publikationer som bygger på vår statistik och våra analyser.

Här presenteras kortfattad information kring våra nyhetsbrev, rapporter och publikationer. Du hittar dem i vår publikationswebb.

Händelsestatistik

Luftfartens händelsestatistik baseras på händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen. Redovisningen görs kvartalsvis och årsvis över de händelser som är kända vid publiceringstillfället.

Årsboken Luftfart

I Årsboken Luftfart presenteras antal landningar på en specifik flygplats och hur många olyckor inom luftfarten som sker inom Sveriges gränser. Dessutom finns andra statistiska sammanställningar som beskriver flygets utveckling. Årsboken Luftfart ges ut varje år.

Övriga rapporter

I vår publikationswebb finns fler rapporter från Transportstyrelsen kring luftfart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!