Seminarium P-147

Seminarium om luftvärdighet för personal i organisationer inom civil luftfart som berörs av P-147 arrangerades den 14 februari 2019 på Elite Grand Hotel i Norrköping. Här kan du ta del av dokumentation från seminariet.

Presentationer

Agenda

Välkommen till Del 147 seminarium Gun Sunnestam, Transportstyrelsen

Essäfrågor - vad gäller? Jukka Salo, Flygteknisk inspektör, Transportstyrelsen

Skräddarsydd kompetens Maria Johansson och Karin Åkerman, Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur påverkar 1142? - Förordning (EU) 2018/1142 som ändrar (EU) nr 1321/2014 Gun Sunnestam, Transportstyrelsen

Huvudmannaskap inom Del-147  David Ekblad, Transportstyrelsen

L och B2L licenser  Krister Bratt, Transportstyrelsen

New Aircraft Tech - New Training Concept Søren Rytter Rasmussen, SAS

NPA 2018-11 Certification Specifications and Guidance Material for maintenance certifying staff type rating training (CS-MCSD) Jukka Salo, Transportstyrelsen

Nya "Basic Regulation" Jukka Salo, Transportstyrelsen

Supplement to CoR Mall för redovisning av utförd utbildning - Tobias Fridarve, Transportstyrelsen

Kontakt och mer information

Skicka dina frågor till e-post: 147@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!