Seminarium för verksamhetsområdet AOC (FW) 2021

2021 års seminarium genomfördes 24 november, digitalt via ZOOM. Presentationerna finns här nedan. 

SPAS (State Plan for Aviation Safety)

Staffan Söderberg, C Sektionen för flygbolag, Transportstyrelsen

Flygning i konfliktzon Björn Jungwallius, Flygchef Stadsflyget
SAFA, SACA, SANA Hans Winterstam, SAFA-inspektör Transportstyrelsen
Säkerhetskultur inom organisationen Nicklas Dahlström, Lunds Universitet
Operativ Kontroll Henric Carlstedt, MTO Säkerhet
Compliance monitoring  Richard Spens Clason, Flyginspektör Sektionen för flygbolag, Transportstyrelsen 
Framtida tillsynsprogram AOC FW Ulrika Svensson, Flyginspektör Sektionen för flygbolag, Transportstyrelsen
Unruly passenger som ett resultat av pandemin? Leif Svensson, Koncernsäkerhetschef SAS

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!