År 2019 stod inrikesflyget för ungefär 3 procent (0,48 miljoner ton) av Sveriges totala utsläpp av koldioxid från inrikes transporter. Detta motsvarade mindre än en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, alla sektorer inräknade inklusive utrikes flyg och sjöfart (avgångar från svenska flygplatser/hamnar till första destination utomlands).

Utrikesflyget, definierat som de flygningar som startade i Sverige och sträckan till första destination utomlands, stod 2019 för 5,3 procent (2,68 miljoner ton) av Sveriges totala utsläpp, alla sektorer inräknade inklusive utrikes flyg och sjöfart. Upptag från kolsänkor är inte inkluderade i beräkningarna ovan.

Under coronapandemin 2020-2021 minskade både inrikes och utrikes flyg till låga nivåer.

Sverige har en skyldighet att beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, till EU och till FN:s klimatkonvention. Transportstyrelsen ansvarar för beräkningar och rapportering av luftfartens utsläpp i och från Sverige. Den officiella klimatstatistiken kan du hitta i SCB:s Statistikdatabas.

Statistiken är hämtad från Naturvårdsverkets hemsida:

Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se)

Utrikes sjöfart och flyg, utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se)

Sveriges klimatutsläpp 2020 (naturvardsverket.se)