Moderna flygplan i passagerartrafik har inga problem med att flyga i isbildningsförhållanden. De flyger oftast på höjder där luften är kall och torr. På dessa höjder är risken för nedisning minimal.

Innan ett flygplan startar när det finns risk för isbildning besprutas flygplanet med en glykolblandning som skyddar mot isbildning i de lägsta luftlagren där luften är fuktig och kan innehålla blötsnö.