Så här säger de internationella reglerna:

Alkoholförtäring får inte ske 8 timmar eller senare före inställelse för flygning eller före påbörjad beredskapstjänst.Vid inställelse för flygning får inte alkoholhalten i blodet överstiga 0,2 promilleAlkoholförtäring får inte ske under flygning.