Orsaken till att du hör knakande i vissa flygsituationer är att ett flygplan är byggt så att det kan böjas och vridas. Annars skulle det brytas sönder vid flygning. Det som knakar är inte det bärande skrovet, utan de plastpaneler som är en del av inredningen. De följer inte helt med i skrovets rörelser och friktionen mellan panelerna hörs tydligt. Plastpanelerna har ingen betydelse för flygplanets hållfasthet utan är bara till för utseendet och trevnaden ombord.