Utrustning som får medföras av anställda från vissa verksamheter

Föremål Incheckat bagage Handbagage
Mätinstrument som innehåller radioaktivt ämne (chemical agent monitor - CAM) och/eller rapid alarm and identification device monitor (RAID-M) Ja* Ja*
Kvicksilverbarometer eller -termometer Nej** Ja**

 

* Denna utrustning får medföras av en anställd från organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPWC) som befinner sig på tjänsteresa. Aktiviteten hos det radioaktiva ämnet i instrumentet får inte överstiga gränsvärdena i ICAO-TI, tabell 2-14. Utrustningen ska vara packad på ett säkert sätt. Det behövs ett godkännande från flygbolaget för att få ta med denna utrustning.

** Det är tillåtet att ta med kvicksilverbarometer eller -termometer som medförs av representant från statens meterologiska institut eller annat motsvarande officiellt organ. Barometern eller termometern ska förvaras i en kraftig ytterförpackning med ett försgelat inre foder eller en väska som står emot väta och som kvicksilvret inte kan tränga igenom. Det behövs ett godkännande från flygbolaget för att få ta med denna utrustning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!