Hörselnedsättning

Vissa flygplan har monitorer som visar säkerhetsinformation och filmer. Om kabinpersonalen känner till passagerarens behov, kan de ge individuell information ombord.

Vid varje sittplats i flygplanet ska det finnas en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Informationen är oftast utformad som ett kort med lättförståeliga symboler och illustrationer som bland annat visar hur evakuering ska gå till.

Små propellerflygplan är generellt bullrigare än stora jetflygplan. Därför kan högtalarutrop vara svåra att uppfatta för passagerare med nedsatt hörsel. Av tekniska orsaker saknas hörselslingor i flygplanen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!