Statens haverikommissions rekommendationer

Statens haverikommission (SHK) är en självständig statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten skall förbättras.

Statens haverikommission

SHK har funnits sedan år 1978. Från början undersökte SHK endast flygolyckor men från och med den 1 juli 1990 undersöker man även andra typer av olyckor.

SHK bedriver sitt arbete med stöd av lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor och förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission.

SHK publicerar en rapport över varje undersökning. I rapporten redovisas fakta, analys och slutsatser. Alla rapporter publiceras på SHK:s hemsida.

Om det finns behov av det, riktar SHK i rapporten också säkerhetshöjande rekommendationer till berörda säkerhetsmyndigheter eller andra organ. SHK följer upp vad som händer med rekommendationerna genom att kräva återrapportering från dem som rekommendationerna riktats till.

Svar på rekommendationer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!