Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!