Svar på Statens haverikommissions rekommendationer

Statens haverikommission ger rekommendationer till bland annat Transportstyrelsen. Rekommendationerna tas omhand inom Transportstyrelsens verksamhet och de åtgärder vi planerar dokumenteras i ett svar på rekommendationerna. 

Svar på rekommendationer

Nedan hittar du de svar Transportstyrelsen gett på Statens Haverikommissions rekommendationer fram till 2014-05-20. Transportstyrelsens svar på Statens haverikommissions rekommendationer efter detta hittar du endast under www.havkom.se/utredningar.

Svar före 2014-05-20

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!