Beredskap för händelser i spårtrafik

Verksamhetsutövare inom spårtrafik (järnväg, tunnelbana och spårväg) ska omedelbart meddela Transportstyrelsens beredskap för händelser i spårtrafik när en anmälningspliktig händelse inträffar.

Händelser

När det inträffar händelser inom spårtrafiken, såsom olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister i säkerhetshänseende, ska verksamhetsutövare meddela Transportstyrelsens beredskap för händelser i spårtrafik.

Transportstyrelsens beredskap för händelser i spårtrafik

Organisationer inom spårtrafik ska anmäla händelser via telefonnumren under "relaterad information". Telefonnumren får inte användas för andra typer av frågor eller ärenden. 

Fel på järnvägsanläggningen, t. ex. bommar

Vid fel på järnvägsanläggningen (t.ex. bommar) var vänlig att kontakta Trafikverket på telefonnummer 0771-921 921

Vid en allvarlig olycka eller ett tillbud, som skulle ha kunnat leda till en allvarlig olycka anmäler Transportstyrelsen händelsen vidare till Statens haverikommission. De bedömer i sin tur om händelsen ska utredas enligt lagen (1990:712) och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

Vilka händelser som ska anmälas till Transportstyrelsen och vilken information som ska lämnas om händelsen, se Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.

 

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Vid allvarlig personskada och allvarliga tillbud ska anmälan även göras till Arbetsmiljöverket.

Om en arbetstagare råkar ut för en allvarlig personskada eller ett allvarligt
tillbud ska detta skyndsamt anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetstagarens arbetsgivare, en tumregel är att händelsen ska anmälas inom 48 timmar. Detta måste alltid göras, oberoende om händelsen rapporterats till annan myndighet, eller om Polis varit på platsen.

Länkar

Anmälan görs via Arbetsmiljöverkets hemsida på anmälarbetsskada.se

Ni kan läsa mer om ämnet på sidan Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!