Järnvägens Säkerhetskonferens 2024

""

Evenemang genomfört 1 februari

Evenemanget genomfördes den 1 februari!

Välkommen till 2024 års säkerhetskonferens som äger rum den 31 januari – 1 februari i Västerås. Årets tema är "Människa, teknik och organisation: Möjligheter och utmaningar inom säkerhet". 

Kom och inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper. Här finns möjlighet att ställa frågor till föreläsare under dedikerade frågestunder under båda dagarna. 

Anmäl dig nu för att säkra din plats. Sista anmäningsdag 1 december.

Säkerhetskonferens och temadag

Säkerhetskonferensen äger rum torsdag den 1 februari men inleds redan den 31 januari med en temadag och inspirationsmiddag. Det är möjligt att endast delta vid säkerhetskonferensen. Se program nedan.

Plats: Västerås kongress (100 m från järnvägsstationen) (länk google maps)

Säkerhetskonferensen torsdag 1 februari 

Ankomstregistrering: 07.45 - 08.30

När: 08.30 - 16.00

Temadag och Inspirationsmiddag onsdag 31 januari 

Ankomstregistrering och mingellunch: 11.30 - 13.00

Föreläsningar: 13.00 - 16.30

Inspirationsmiddag: 18.00

Anmälan

Anmäl dig nu för att säkra din plats. Antalet platser är begränsat.

Sista anmälningsdag är den 1 december

Följ länken i den blå rutan för att komma till anmälningsformuläret (öppnas i en separat webbsida). 

Anmälan Järnvägens säkerhetskonferens 2024

Frågor om anmälan och boende

Vid frågor kring anmälan kontakta Telefon: 010-188 25 00
Mejl: transportstyrelsen@travelteam.se
Boka ditt boende i samband med konferensen Boka boende Järnvägens säkerhetskonferens 2024

Program

Säkerhetskonferensen 1 februari 

Inledning

Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen inleder konferensen.

Övergripande om MTO - "Det ska vara lätt att göra rätt"

Transportstyrelsen berättar hur myndigheten ser på MTO, vad begreppet innebär och vilka mervärden det finns med ett MTO-perspektiv i sin verksamhet.

Talare:

Forskning från VTI

VTI berättar om två pågående forskningsprojekt. Med sig har de samarbetspartners från Trafikverket. Forskningsprojekten är:

 • Förutsättningar för en säker och effektiv tågtrafikledning – ett MTO-perspektiv.
 • ERTMS - Utmaningar och möjligheter i etableringsfasen

Talare:

 • Jan Andersson, VTI
 • Gunilla Björklund, VTI
 • Kenneth Fridolin, Trafikverket
 • Niklas Olsson, VTI
 • Helena Tilander, Trafikverket

Riskhantering arbete i spår

Vilka problem ser Statens Haverikommission inom järnvägsområdet. 

Talare:

 • Mikael Hillbo, Statens Haverikommission

Säkrare arbete i spår

Stefan Pettersson pratar om att utföra arbete på järnvägen ska kunna genomföras till en acceptabel risknivå där alla ska komma fram och alla ska komma hem. Ronny Fredriksson pratar sedan ur branschens perspektiv.

 • Ronny Fredriksson, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)
 • Stefan Pettersson, Trafikverket

 

Automatkoppel i godstrafiken

Green Cargo berättar om sitt deltagande i European Digital Automatic coupling (DAC).

Talare:

 • Niclas Storm, Green Cargo
 • Karin Hesse, Green Cargo

Utmaningar med förarlösa och obemannade tåg

Emil Jansson från KTH berättar om sin forskning om utmaningar med förarlösa och obemannade tåg på det nationella järnvägsnätet i Sverige. Emil resonerar att järnvägens konkurrenskraft skulle öka genom ett införande av en hög grad av automatisering med förarlösa eller obemannade tåg. Detta skulle kunna leda till minskade kostnader och bättre utnyttjande av kapaciteten.

Talare:

 • Emil Jansson, Kungliga Tekniska Högskolan

 

Temadagen (halvdag med föreläsningar) 31 januari

Mingellunch

Du får möjlighet att äta en mingellunch på Västerås kongress tillsammans med andra inom järnvägsbranschen. 

Transportstyrelsens berättar om olyckor och tillbud - Vad hände 2023? 

Transportstyrelsen ansvariga för säkerhetsrapporten pratar om preliminära trender för säkerheten inom järnvägsområdet under 2023.

Talare:

 • Gisela Liss, Transportstyrelsen

Arbetsmiljöverket - Rapport från tillsyn bangårdar

Arbetsmiljöverket rapporterar om aktiviteten "tillsyn bangårdar" som avslutades 1 februari 2023.

Talare:

 • Magnus Henriksson. Arbetsmiljöverket

Nationella expertrådet för klimatanpassning

Klimatet förändras, men förändringen ser olika ut på olika platser och i olika årstider. Föredraget kommer att beskriva hur de svenska klimattrenderna förhåller sig till de globala och hur vi överhuvudtaget kan säga något om framtidens klimat. Vidare kommer föredraget att beskriva hur klimatet beräknas förändras i Sverige och vilka effekter det kan ge på det samhället.

Talare: Gustav Strandberg, SMHI

Suicid och suicidprevention

Kunskapshöjande seminarium om suicid och suicidprevention. Hur ser utvecklingen ut i Sverige. Riskfaktorer, psykisk ohälsa och utlösande faktorer.

Talare:

 • Anna Lena Andersson, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) Karolinska Institutet

 

Inspirationsmiddag 31 januari

Ät en middag tillsammans med andra från järnvägsbranschen. Middagen inleds med en intressant föreläsning.

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!