Sixten Nolén - föreläsare Järnvägens säkerhetskonferens

2023-11-15

Sista anmälningsdagen för järnvägens säkerhetskonferens 2024 närmar sig och många har redan skaffat sig en plats. Här kan du läsa om en av Transportstyrelsens egna föreläsare - Sixten Nolén.

Sixten

Bild på Sixten Nolén

Sixten har en beteendevetenskaplig grundutbildning och en forskarutbildning inom socialmedicin och folkhälsovetenskap. Han har tidigare arbetat med trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafikområdet men arbetar sedan flera år inom Transportstyrelsen kompetenscentrum för Human Factors och MTO där arbetet berör samtliga trafikslag.

Föreläsningen

Människa, Teknik och Organisation (MTO) är ett perspektiv som för Transportstyrelsen handlar om att ta hänsyn till människans förutsättningar och begränsningar i frågor som rör människans samspel med övriga delar i transportsystemet. MTO-perspektivet är relevant för samtliga trafikslag, inte minst för järnvägsområdet där det även uttryckligen nämns i regelverk att perspektivet ska beaktas i organisationers säkerhetsstyrningssystem.

Presentationen kommer att beskriva hur Transportstyrelsen ser på MTO och vad begreppet innebär för oss. Exempel kommer att ges på vilken typ av förutsättningar och begränsningar hos oss människor som behöver beaktas samt vilka konsekvenser som kan uppstå om det inte sker. Att ha ett MTO-perspektiv innebär att det ska vara lätt för människor att göra rätt och det är då viktigt ha ett helhetsperspektiv. Exempel kommer att ges på vad det innebär.

Anmälan konferensen

För att läsa mer om konferensen och anmäla dig gå till Transportstyrelsen.se/jarnvagenssakerhetskonferens