Genomförda evenemang

Här hittar du länkar till presentationer m.m. från seminarier som Transportstyrelsen tidigare arrangerat.

Kommande evenemang hittar du under Evenemang inom järnväg.

Datum Evenemang
10-11 maj 2023 Branschråd för spårväg och tunnelbana
26 maj 2023 Informationsmöte Järnväg
19 oktober 2023 Branschråd för spårväg och tunnelbana
20 oktober 2023 Informationsmöte järnväg 20 oktober
10-13 oktober 2023 Nordic Rail 
31 januari - 1 februari 2024 Järnvägens säkerhetskonferens
3 juni 2024 Informationsmöte järnväg nr 1, 2024

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!