Informationsmöte järnväg 26 maj

Den 26 maj bjöd Transportstyrelsen in till informationsmöte för järnvägsbranschen. På den här sidan hittar du mötets innehåll med tidsanvisningar.

Genomfört möte

OBS! Mötet på denna sida redan är genomfört. 

Anmälan

Ingen anmälan krävs för att delta. Om du har frågor eller har tips om något vi borde ta upp i framtida informationsmöten kan du kontakta moten-spartrafik@transportstyrelsen.se

Agenda

Block för mindre aktörer 09.00 - 10.00

Mötet kommer att börja med ett block som främst riktar sig till aktörer som berörs av lagen om nationella järnvägssystem och andra mindre aktörer.

  • Vanliga fel inom tillstånd och omprövningar
  • Uppdatering om 4:e järnvägspaketet
  • Sanktionsavgifter

Block för alla aktörer 10.10 - 11.15

Arbetsmiljöverket

Iakttagelser från Transportstyrelsens telefonberedskap

Grundorsaksanalyser

  • Föreläggande och grundorsaksanalys

Säkerhetskonferensen och  Nordic Rail

  • Transportstyrelsen kommer att anordna en säkerhetskonferens för järnvägsbranschen den 31 januari -1februari. Projektledare för detta är Åsa Sterner och hon berättar vad vi har planerat. Närvarande på mötet har även möjlighet att bidra med uppslag på vad konferensen ska innehålla. Åsa Pratar även om Transportstyrelsens närvaro på Nordic Rail.

Internationellt block 11.25 - 12.50

EVR registret

  • Vi går igenom registreringar i EVR registret och visar praktiskt hur det ska göras.

Internationellt arbete – teknik, säkerhet och marknad

  • Genomgång av vad som är aktuellt inom vårt internationella regelarbete.

Avslutning av mötet 12.55

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!