Körkort


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan av anställningsförhållande för synprövare
Version 1. 2021-03-29
TSKK7003
Anmälan av synintygsrapportör
Version 1. 2021-04-09
TSKK7002
Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)
TSTRK1000
Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)
TSTRK1005
Ansökan om dispens från ålderskravet för traktorkort
Version v01.00. 2022-06-16
TSKK7005
Ansökan om godkännande som handledare
TSTRK1016
Ansökan om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande
Version 4.5. 2017-12-27
TSTRK1010
Ansökan om körkort med villkor om alkolås
TSTRK 1036
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 9. 2019-10-11
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 1. 2019-10-21
TSV7104
Ansökan om utbyte av utländskt körkort
TSTRK1015
Begäran om ogiltigförklaring av behörighet
TSTRK1053
Hälsodeklaration
Version 12.1. 2016-09-26
TSTRK1002
Intyg om synprövning
2016-01-14
TSTRK1034
Intyg om synprövning - vid ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration
2016-01-14
TSTRK1058
Läkares anmälan
Version 12.1. 2017-05-01
TSTRK1009
Läkarintyg - avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation och Läkarintyg - på begäran från Transportstyrelsen
2016-01-14
TSTRK1007
Läkarintyg ADHD
2018-02-01
TSTRK1062
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel
2016-10-13
TSTRK1030
Läkarintyg avseende hjärt- och kärlsjukdomar
Version 2.0. 2018-03-20
TSTRK1066
Läkarintyg avseende sömn- och vakenhetsstörningar
2018-03-01
TSTRK1063
Läkarintyg diabetes
2022-01-01
TSTRK1031
Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
Version 16.2. 2018-03-01
TSTRK1029
Läkarintyg synfunktioner
Version 10.5. 2016-01-14
TSTRK1032
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning och prov för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling
Version 01. 2021-04-23
TSKK7001