Inskrivningsregistret


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om anteckning av innehav av inteckning
Version 2. 2012-11-20
TSL7633
Ansökan om dödning av inteckning
Version 1. 2012-11-20
TSL7635
Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. 2012-11-20
TSL7631
Ansökan om inskrivning av nyttjanderätt i registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. 2012-11-20
TSL7632
Ansökan om inteckning i registrerat luftfartyg
Version 2. 2012-11-20
TSL7634
Dödande av inteckningshandling eller inteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling
Version 4. 2024-01-01
TSL7636