Enligt våra avgiftsföreskrifter kan debiteringen komma att omprövas, om förhållandena ändras under kalenderåret. I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartalet. Det innebär att du kan få tillbaka delar av avgiften kvartalsvis om du begär det. Vi betalar tillbaka enligt kvartalsprincipen: om verksamheten exempelvis pågått eller om innehavet av fartyget gällt första kvartalet och delar av det andra, betalar vi tillbaka de delar av årsavgiften som gäller kvartal 3 och 4. Avgiftsdelen som täcker kvartal 3 och 4 kan du få tillbaka under förutsättning att beloppet du ska få tillbaka är 5 000 kronor eller mer.

Antag att årsavgiften är 11 000 kronor. Då har du rätt att få tillbaka 2/4, det vill säga 5 500 kronor.

Du måste i så fall ansöka om återbetalning så att frågan kan prövas formellt hos oss. Det räcker med att skriver ett mejl till oss där du redogör för din önskan och motiven till den.