Övriga avgifter

Forsränning

För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan. 

Godkännande av kursverksamhet Avgift i kr
Godkännande av kursverksamhet inom forsränning 1 500

Licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef

För prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Prövning av ansökan om licens Avgift i kr
Prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef 1 500

Säkerheten vid forsränning

För tillsyn av säkerheten vid forsränning ska en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. 

Containrar

För förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt nedan. Ägaren av en container är skyldig att betala avgift enligt nedan.

Förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen Timtaxa i kr
Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!