Bristbesiktning

Om brister upptäcks vid den ordinarie tillsynen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift för den efterföljande ärendehandläggningen enligt nedan.

Löpande avgift efter tidsåtgång

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 700

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!