Årsavgift

Årsavgifter för tillsyn och registerhållning tas ut i förskott för varje kalenderår.

Underlaget för avgiftsdebiteringen utgår från förhållandena vid debiteringstillfället, om inget annat anges.

Debiteringen kan komma att omprövas, om förhållandena ändras under kalenderåret. I sådant fall beräknas avgiften för hela kvartal. Om skillnaden mellan den nya och den tidigare avgiften är lägre än 5 000 kronor, sker ingen fakturering eller återbetalning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!