Sjöfartsbok

För utfärdande av sjöfartsbok tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt nedan.  

Typ av avgiftAvgift i kr
Utfärdande av sjöfartsbok  500

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!