Lotsdispenser

För prövning av ansökan om en ny ledanknuten lotsdispens tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan. I avgiften ingår en grundavgift, en avgift för teoretiskt prov och en avgift för praktiskt prov i farledens vardera riktning.

Extra praktiska prov och omprov

För extra praktiska prov och för omprov tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

Lotsledens
längd (M)
Avgift (kr) 
GrundavgiftPraktiska prov i farledens båda riktningarTeoretiskt prov
0 – 10 11 000 9 000 2 000
11 – 20 11 000 18 000 5 000
21 – 40 11 000 24 000 10 500
41 och längre 11 000 32 000 17 000

Ledanknuten lotsdispens

För prövning av ansökan om förnyelse och komplettering av ledanknuten lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr

Förnyelse av ledanknuten lotsdispens

       4 500   

Förnyelse och komplettering av ledanknuten lotsdispens

     4 500 

Ändring eller komplettering av ledanknuten lotsdispens

     4 500 

Generell och tillfällig lotsdispens

För prövning av ansökan om ny generell lotsdispens, förnyelse och komplettering av generell lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr

Ny generell lotsdispens

   9 500   

Förnyelse av  generell lotsdispens

4 500

Förnyelse och komplettering av generell lotsdispens

4 500

Ändring eller komplettering av generell lotsdispens 

4 500 

Om Transportstyrelsen bedömer att den sökande behöver genomgå delar av prövningen för ny lotsdispens för att ändra, komplettera eller förnya en befintlig lotsdispens, tar myndigheten ut avgift enligt tabellerna ovan för de extra kostnader som uppstår därmed.

För utfärdande av lotsdispens efter ändring av namn, byte av fartygsnamn, byte av
registerbeteckning eller flaggskifte tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift
om 800 kronor.

För prövning av ansökan om tillfällig lotsdispens tar Transportstyrelsen ut ansökningsavgift enligt Tidsbaserad avgift.

Utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov

För utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov enligt 9 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt tabellen nedan.

Typ av avgiftAvgift i kr
Utfärdande av en ledanknuten lotsdispens utan teoretiska och praktiska prov

 5 000 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!