Särskilt beslut om kompletterande utbildning

För prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning för förnyad behörighet, enligt 2 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, tar myndigheten ut en ansökningsavgift enligt nedan. 

Typ av avgiftAvgift i kr
Prövning av ansökan om beslut om komplettering av utbildning för förnyad behörighet, enligt 2 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal  700

Om den sökande skickar in ansökan om behörighet inom 12 månader efter den preliminära bedömningen, så reduceras den avgiften med den avgift som betalats enligt tabellen. Den reducerade avgiften gäller vid ett tillfälle. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!