Ansökan om behörighetsbevis och certifikat

Behörighetsbevis och certifikat

För prövning av ansökan om behörighetsbevis och certifikat tar Transportstyrelsen ut en ansökningsavgift enligt tabellen nedan. Ingen avgift tas ut för behörighetsbevis, certifikat eller annan nödvändig handling som myndigheten utfärdar i samband med att ansökan beviljas.

Behörighetsbevis Avgift i kr

Ny behörighet eller specialbehörighet*

Nytt förarbevis för vattenskoter

1000

300

Förnyelse av behörighet eller specialbehörighet eller

utskrift utan ändring av uppgifter**

1000

Certifikat

 

Certifikat för viss tjänstgöring

1000

Förnyelse av certifikat eller utskrift utan ändring

av uppgifter*

1000

*   Om den sökande har ändrat andra uppgifter än namn, så ingår detta i denna kategori.
** Om den sökande har ändrat namn, så ingår namnbyte i denna kategori.

För prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Prövning av ansökan Avgift i kr
Prövning av ansökan om erkännande av utländsk behörighet 1 200 

För utfärdande av plastkort med en sammanställning av behörigheter för inre fart tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Utfärdande av plastkort Avgift i kr

Utfärdande av plastkort med en sammanställning av behörigheter för inre fart

Utfärdande av plastkort med förarbevis för vattenskoter

200

 

200

Får en sökande avslag på sin ansökan tas ingen ansökningsavgift ut vid ny prövning, om den sökande lämnar in ansökan inom 12 månader efter att Transportstyrelsen fattat avslagsbeslutet. Detta gäller enbart vid ett tillfälle och endast under förutsättning att den sökande betalat ansökningsavgift vid det första ansökningstillfället.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!