Avgifter för hamnanläggningar och hamnar

Här nedan hittar du

  • Sjöfartsskydd i hamnanläggningar
  • Hamnskydd i hamnar
  • Avfallshanteringsplaner i hamnar

Sjöfartsskydd i hamnanläggningar

För tillståndsprövning som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Sjöfartsskydd i hamnanläggningarAvgift i kr
Tillståndsprövning som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar 26 600

För tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Sjöfartsskydd i hamnanläggningarAvgift i kr  per år
Tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar 13 000

I avgifterna enligt 1 och 2 §§ ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanläggningar med förenklat hamnskydd enligt 5§ Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd.
Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser sjöfartsskydd.

Hamnskydd i hamnar

För tillståndsprövning som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift enligt tabellen nedan.

Tillståndsprövning som rör hamnskydd i hamnarAvgift i kr
För hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning 15 400
För hamn som består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde 26 600

För tillsyn som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift enligt tabellen nedan.

Tillsyn som rör hamnskydd i hamnarAvgift i kr per år
För hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning 15 000
För hamn som består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde 25 000

Hamnskyddsorganet är skyldigt att betala avgift som avser hamnskydd. 

Avfallshanteringsplaner i hamnar

För tillståndsprövning som rör avfallshanteringsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt nedan.

Tillståndsprövning och ändring av tillståndAvgift i kr 
Tillståndsprövning som rör avfallshanteringsplaner i hamnar 6 200

För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift enligt nedan. 

Tillsyn som rör avfallshanteringsplanerAvgift i kr per år
Tillsyn som rör avfallshanteringsplaner i hamnar 5 600

För tillsyn som rör avfallshanteringsplaner i fritidsbåthamnar tar Transportstyrelsen ut avgift enligt Tidsbaserad avgift.