Registreringsåtgärder

För registreringsåtgärder avseende båtar tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

RegistreringsåtgärdAvgift i kr
Registrering av båt, inklusive samtidig förvärvsanteckning och framtida avregistrering   10 500
Anteckning av förvärv av båt

 4 000 

Registrering av avtal om båtbyggnadsförskott

 6 500

Anteckning av, inkl. framtida avförande av statsbåtsnamn

7 000

Andra beslut än registreringsåtgärder  
För annat beslut än bifall för åtgärd, bland annat innefattande avslags- och avskrivningsbeslut 3 000

För registreringsåtgärder avseende skepp och skeppsbyggen tar Transportstyrelsen ut avgift enligt nedan.  

RegistreringsåtgärdAvgift i kr
Registrering av skepp, inklusive samtidig förvärvsinskrivning och nationalitetscertifikat 31 000
Registrering av skeppsbygge, inklusive samtidig förvärvsinskrivning 24 000
Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri 9 500
Övriga nedanstående registreringsåtgärder  
Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel och utfärdande av nationalitetscertifikat 6 500
Avregistrering av skepp eller skeppsbygge 6 500 
Inteckning, inklusive dödning av inteckning 6 500
Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge 6 500 
Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp eller skeppsbygge 6 500 
Anteckning om innehav av pantbrev, inklusive avförande av anteckning om innehav av pantbrev 6 500 
Åtgärd i annat fall i registerärende 6 500 
Partrederiärende 6 500 
För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd 6 500
Anteckning av statsskeppsnamn 4 000
Avförande av statsskeppsnamn 3 000
Ändringar i fartygsregistret gällande identifieringsuppgifter 3 500

För utfärdande av bevis om registreringsåtgärd tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

Bevis om registreringsåtgärdAvgift i kr
Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett

3 000

Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge 3 000
Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret 3 000
Registerutdrag 1 500

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!