Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Mest besökta avgifterna

Avgifter från den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 ändrade vi avgiftsstrukturen för tillsyn av fartyg till följd av nya regler. Läs mer om de nya reglerna. Inga avgifter höjs

  • Som en följd av det nya regelverket har vi ändrat avgiftsmodellen för tillsyn av fartyg. Förändringarna innebär bland annat att det för fartyg som berörs av det nya nationella regelverket blir en indelning utifrån längd istället för som tidigare brutto i avgiftsmodellen. Fakturering av dessa fartyg kommer att ske i samband med att man lämnar sin självdeklaration.
  • Vi införde dels en fast avgift på 3 500 kronor, dels en löpande avgift med timtaxa på 1 400 kronor/timme för bottenbesiktning och skrovbesiktning.
  • Vi ändrade modellen för betalning av skeppsmätning. Den nya modellen består av en fast avgift på 3 500 kronor tillsammans med löpande avgift på 1 400 kronor/timme. 

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.