Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg genom Kapstadskonventionen

 Utredningen av frågan om Sverige ska tillträda den så kallade Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet är klar. Den föreslår att Sverige så snart som möjligt ska tillträda konventionen. Syftet med konventionen är klara och enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg och den innehåller bland annat regler om vilka rättsliga åtgärder en finansiär får vidta när en gäldenär inte betalar.

Publicerades 2015-04-23

Transportstyrelsen publicerar digital årsredovisning

Transportstyrelsens fullständiga årsredovisning för 2014 lämnades till regeringen i februari. Nu finns en digital kortversion av den på Transportstyrelsens webbplats.

Publicerades 2015-04-15

Ökad flygtrafik de kommande åren

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 3 procent under 2015 och med 5,6 procent under 2016. Prognosen baseras på de bedömningar Konjunkturinstitutet gör om den ekonomiska utvecklingen.

Publicerades 2015-04-14