Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Hinder och utmaningar för en fossilfri transportsektor

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Det krävs samordning och engagemang för att nå dit. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen och ett antal andra myndigheter gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Publicerades 2016-10-28

Flygförbud över påvens besök

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud över Malmö-Lundområdet i samband med påve Franciskus besök 31 oktober – 1 november. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-10-26

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20