Hög säkerhet inom svensk luftfart och sjöfart

Säkerhetsläget inom svensk luftfart 2017 bedöms vara gott. För Transportstyrelsen och aktörerna inom luftfartsbranschen är den stora utmaningen att upprätthålla den höga säkerhetsnivån. Även för sjöfarten bedöms säkerhetsläget vara på en hög nivå. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfart och sjöfart för år 2017.

Publicerades 2018-11-19

Så påverkar en hård brexit luftfarten

Flygtrafiken mellan Storbritannien och Sverige är omfattande med drygt 2,8 miljoner passagerare som årligen reser mellan länderna. Vid en hård brexit kan konsekvenserna för luftfarten bli stora. Det mest prioriterade i ett sådant läge är att upprätthålla trafiken. Det framgår av en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-11-05

Få ändrade avgifter från 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En avgift som många betalar, och som vi höjer, är vägtrafikregisteravgiften. Det nya beloppet blir 65 kronor per fordon och år. Sammantaget ändrar vi få avgifter, inom järnvägsområdet sker inga ändringar alls.

Publicerades 2018-10-25