Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Flygresandet ökade under fjärde kvartalet 2015

Under det fjärde kvartalet 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,5 procent jämfört med samma period året innan. Totalt 8,3 miljoner passagerare flög från flygplatserna runt om i landet. Ökningen motsvarar i runda tal 350 000 fler passagerare.

Publicerades 2016-01-26

Sex personer omkom med svenskregistrerade flyg 2015

Under 2015 omkom sex personer inom allmänflyget och åtta personer skadades allvarligt. Olyckorna förekommer i den del av luftfarten som inte är linjefart eller bruksflyg, det vill säga skärmflyg, hängflyg och privatflyg. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-01-12

Flygningar till norra Irak åter tillåtna

Transportstyrelsen har beslutat att åter tillåta flygningar mellan Sverige och norra Irak. Bakgrunden till beslutet är information från den irakiska luftfartsmyndigheten om åtgärder för att upprätthålla säkerheten i luftrummen ovanför norra Irak.

Publicerades 2016-01-11