Luftfart

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Här finns information som riktar sig bland annat till flygbolag, privatflygare och flygresenärer.

Synpunkter eller frågor?

Du som har frågor om eller synpunkter gällande luftfart, kan lämna dem via vårt kontaktformulär för luftfart.

Nyheter om luftfart

2014-04-10

Allt färre svenska fartyg och flygbolag

Samtidigt som fler passagerare flyger från svenska flygplatser har de svenska flygbolagen successivt förlorat marknadsandelar inom både inrikes- och utrikes flygtrafik. Inom sjöfarten har mängden gods som hanteras i svenska hamnar minskat. Även antalet svenskregistrerade handelsfartyg har minskat. Det framgår av den rapport om utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden som Transportstyrelsen tagit fram.


Skriv ut