Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Fortsatt ökad flygtrafik även 2016

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 2,5 procent under 2015 och med 5,9 procent under 2016. Det visar Transportstyrelsens höstprognos för flygets utveckling. Prognosen baseras på de bedömningar Konjunkturinstitutet gör om den ekonomiska utvecklingen.

Publicerades 2015-09-21

Både sänkta och höjda avgifter 2016

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks våra avgifter med 156 miljoner kronor. De största sänkningarna sker på vägtrafikområdet. På järnvägsområdet kommer avgifterna istället att höjas.

Publicerades 2015-09-18

Avåkning av bana orsakade flest haverier på svenska flygplatser 2012-2014

Under åren 2012-2014 inträffade totalt 20 avåkningar av start- och landningsbanor med flygplan på svenska flygplatser, två av dem ledde till haveri. Tillsammans med hårda landningar orsakade avåkningar flest haverier på svenska flygplatser under perioden. Det visar en analys som Transportstyrelsen gjort.

Publicerades 2015-09-07