Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör

Nu är det klart att Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör. Maria Ågren har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI.

Publicerades 2015-02-23

Nya säkerhetsåtgärder för kontroll av handbagage på flygplatser i Sverige

Från och med den 1 mars 2015 införs kompletterande säkerhetsåtgärder för kontroll av handbagage på flygplatser i Sverige och inom övriga EU.

Publicerades 2015-02-23

Så ska synpunkter från luftfartsbranschen tas omhand

Fortsatt översyn av avgifter, tydligare kommunikation om hur avgifterna är uppbyggda, förkortade handläggningstider och förenklat ansökningsförfarande på webben. Det är exempel på insatser som Transportstyrelsen planerar utifrån den enkätundersökning inom luftfartsbranschen som gjordes 2014.

Publicerades 2015-02-06