Områden inom luftfart

Certifikat och utbildning

Flygbolag

Flygplatser och flygtrafiktjänst

Luftfartsskydd – security

Luftfartyg och luftvärdighet

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Privat- och allmänflyg

Publikationer

Regler för luftfart

Resenärsinformation

Statistik

Transportstyrelsen värd för internationell luftfartskonferens

Den 9-10 maj arrangerade FN-organet ICAO en internationell luftfartskonferens i Stockholm med över 250 deltagare från hela världen. Värdar var Sverige via Transportstyrelsen. Temat för konferensen var fjärrstyrd flygtrafikledning och fjärrstyrda luftfarkoster.

Publicerades 2016-05-16

Så många olyckor inträffade inom sjö- och luftfart 2015

Inga olyckor inträffade inom linjefart och charter 2015. Inom yrkessjöfarten rapporterades 178 sjöolyckor, varav 31 allvarliga eller mycket allvarliga. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfart och luftfart 2015.

Publicerades 2016-05-12

Flygförbud över Eurovision Song Contest

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud över Eurovision Song Contest i Stockholm 10-14 maj. Beslutet fattades efter ansökan från polisen. Inte heller drönare får flyga när förbudet gäller.

Publicerades 2016-05-09