Tillverkning och amatörbyggnad

Tillverkning av luftfartyg och utrustning styrs av nationella regler eller av EU-regler. Här har vi samlat den information som du behöver för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Före 2003 då den europeiska luftfartsmyndigheten EASA bildades, styrdes tillverkning av luftfartyg och de produkter som ingår samt delar och utrustningar enbart av våra nationella regler, med ursprung från ICAO.

I Sverige i dag styrs tillverkningen av två regelverk, det regelverk som den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) utger, som reglerar merparten av den Europeiska luftfarten, samt nationella bestämmelser. Det finns "EASA-luftfartyg" och det finns övriga luftfartyg (till exempel bilaga I), som Transportstyrelsen reglerar nationellt.

EASA-luftfartyg

EASA-luftfartygen omfattas av förordningen (EU) 2018/1139, även kallad grundförordningen. Vilka som räknas som ett EASA-luftfartyg beskrivs i förordningens kapitel 1, artikel 2, punkt b.

Bilaga-I luftfartyg

Övriga luftfartyg beskrivs i förordningens kapitel 1, artikel 3, punkt a, dessa kallas bilaga-I luftfartyg. Dessa omfattas inte av EASA:s regelverk, utan regleras av våra nationella bestämmelser "Bestämmelser för civil luftfart" (BCL) och/eller Transportstyrelsens författningssamling, (TSFS).

Exempel är ultralätta luftfartyg (UL), historiska luftfartyg (till exempel konstruerade före 1955 och som slutade tillverkas före 1975), samt amatörbyggda luftfartyg.

Kontakt

Tel. 0771-503 503
E-post luftfart@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73  Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!