Underhåll

Här hittar du information om gällande regler för underhåll, ansökan/anmälan och adresslistan över godkända underhållsorganisationer för flygmateriel. 

Senaste regeländringarna

  • ED Decision 2016/011/R 11 juli 2016 (AMC/GM till Del-M, -145, -66 för 2015/1536, Kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T )
  • TSFS Serie AIR 2016:43, 1 juli 2016
  • ED Decision 2015/029/R 17 december 2015 (AMC/GM till Del-M, -145, -66, -147, "konsolidering")
  • ED Decision 2015/024/R 21 oktober 2015 (AMC/GM till Del-M, -145, för 2015/1088, General Aviation Task Force Phase-I)
  • Förordning nr 2015/1536, 16 september (ändring av 1321/2014, Kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

Upphävda, begränsade eller återkallade certifikat enligt 66.B.500

Certifikat utfärdade av annan behörig myndighet än Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får löpande information från andra behöriga myndigheter gällande vidtagna åtgärder mot utfärdade certifikat enligt 66.B.500.

Certifikat utfärdade av Transportstyrelsen.

Ingen information finns för närvarande om vidtagna åtgärder mot certifikat utfärdade av Transportstyrelsen.

Underhåll av "fristående tekniker" på EASA luftfartyg

Det finns en hel del viktigt att tänka på för certifierande personal enligt Del-66 ("fristående tekniker") som inte är auktoriserade i en underhållsorganisation. Information har gått ut i brev till flygtekniker med Del 66 licens.

Oförstörande provning (NDT)

Information om SCANDT (Scandinavian NDT-board enligt EN 4179) mm finns hos Föreningen för Oförstörande Provning.