Underhåll

Här hittar du information om gällande regler för underhåll, ansökan/anmälan och adresslistan över godkända underhållsorganisationer för flygmateriel. 

Senaste regeländringarna

  • Förordning (EU) 2018/1139, 22 augusti 2018 (upphäver 216/2008 Basic Regulation)
  • Förordning (EU) 2018/1142, 16 augusti 2018 (ändring av 1321/2014 gällande modifierade procedurer för acceptans av material från extern leverantör, nya tekniker licenser)
  • TSFS Serie GEN 2017:75, 1 september 2017 (rapportering av händelse inom civil luftfart)
  • ED Decision 2016/011/R, 11 juli 2016 (AMC/GM till 2015/1536 gällande kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T )
  • ED Decision 2015/029/R, 17 december 2015 (AMC/GM till Del-M, -145, -66, -147, "konsolidering")

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

Upphävda, begränsade eller återkallade certifikat enligt 66.B.500

Certifikat utfärdade av annan behörig myndighet än Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får löpande information från andra behöriga myndigheter gällande vidtagna åtgärder mot utfärdade certifikat enligt 66.B.500.

Certifikat utfärdade av Transportstyrelsen.

Ingen information finns för närvarande om vidtagna åtgärder mot certifikat utfärdade av Transportstyrelsen.

Underhåll av "fristående tekniker" på EASA luftfartyg

Det finns en hel del viktigt att tänka på för certifierande personal enligt Del-66 ("fristående tekniker") som inte är auktoriserade i en underhållsorganisation. Information har gått ut i brev till flygtekniker med Del 66 licens.

Oförstörande provning (NDT)

Information om SCANDT (Scandinavian NDT-board enligt EN 4179) mm finns hos Föreningen för Oförstörande Provning.

Inbjudan till SCANDT årsmöte