Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Välkommen till Transportstyrelsens formulär för inrapportering av flygtid enligt TSFS 2019:115. Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut. En korrekt rapportering ger Transportstyrelsen bättre underlag för flygmarknadens olika verksamhetsområden.

Observera att om luftfartyget inte flugit alls under året ska även detta rapporteras. Rapportera då 0 landningar och 0 flygtimmar i lämplig typ av flygning.
Steg 1 av 3

Ägare/innehavare rapporteringsår 2023

Ägaruppgifter