Beräkna din flygresas utsläpp

Många svenskar tycker om att resa men få har kunskap om hur stora utsläpp deras flygresor faktiskt orsakar.

De utsläpp som en flygresa genererar beror på många olika faktorer och varierar därför från gång till gång. Faktorer som påverkar utsläppens storlek är

  • vilken flygplanstyp och vilka motorer som använts
  • flygplanets startvikt
  • längden på flygsträckan
  • den tid flygplanet rullar på marken innan start och efter landning
  • temperatur och lufttryck
  • väntetider i luften innan landning
  • val av flygvägar.

Räkna ut med hjälp av kalkylator 

ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp.

För att beräkna en flygresas utsläpp av koldioxid behöver du skriva in vilken flygplats du reser från (From) och vilken flygplats du ankommer till (To) i ICAO:s kalkylator. Du behöver också ange i vilken klass du flyger och om du åker enkel resa, eller tur- och-retur.

Hur går beräkningen till?

När du gjort detta och tryckt på Compute får du veta flygresans utsläpp av koldioxid.

Beräkningsresultaten visar inte de exakta utsläppen från just din unika flygresa. Modellen bakom kalkylatorn är istället uppbyggd så att genomsnittliga utsläpp för olika flygsträckor beräknas. Beräkningarna baseras på:

  • vilka flygplanstyper som flyger på den valda sträckan
  • fördelningen av olika flygplanstyper som flyger på den valda sträckan
  • de vanligaste motorkonfigurationerna för dessa flygplanstyper.

Beräkningarna bygger också på den genomsnittliga beläggningsgraden för den aktuella sträckan, samt förhållandet mellan passagerare och frakt för att fördela flygplanets utsläpp på ett rättvist sätt mellan dessa. Vid beräkningarna av flygsträckan används det så kallade storcirkelavståndet, det vill säga den rakaste sträckan mellan två destinationer.

Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Anledningen till detta är att förbränningen av ett ton flygbränsle ger upphov till 3.16 ton koldioxid. Resultatet av beräkningen kan sedan användas av den som vill gå vidare och klimatkompensera för sin flygresas koldioxidutsläpp.

Du kan klimatkompensera

Att klimatkompensera innebär att du betalar en summa pengar till ett projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser någon annanstans. Du kan välja att köpa utsläppsminskningar som motsvarar samma mängd utsläpp som din flygresa har gett upphov till och därigenom "neutralisera" klimatpåverkan från din flygresa. Det går att klimatkompensera på olika sätt och det finns flera tjänster på webben som du kan använda dig av.

På Transportstyrelsen.se finns det mer information om flyget och miljön.

Frågor och svar om flyget och miljön
Åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan