Trafikprognos luftfart

Här är Transportstyrelsens prognoser över passagerarantal och flygrörelser samlade. Prognoserna tas fram varje vår och höst.

Prognoser över passagerarantal och flygrörelser är ett underlag för bland annat Transportsstyrelsens avgifter, men också för att ge omvärlden Transportstyrelsens bedömning av flygtrafikens utveckling.

Passagerarprognoser görs för avresande passagerare på de svenska flygplatserna samt för avresande passagerare som ska faktureras för GAS- respektive myndighetsavgift.

När det gäller flygrörelser prognostiseras, från och med vårprognosen 2014, endast antal landningar.

Prognos 2024-2030 vår

Prognos 2023-2029 höst

Prognos 2023-2029 vår

Prognos 2022-2028 höst

Prognos 2022-2028 vår

Prognos 2021-2027 höst

Prognos 2021-2027 vår

Prognos 2020–2026 höst

Prognos 2020-2021 vår

Prognos 2019-2025 höst

Prognos 2019-2025 vår

Prognos 2018-2024 höst

Prognos 2018-2024 vår

Prognos 2017-2023 höst

Prognos 2017-2023 vår

Prognos 2016-2022 höst

Prognos 2016-2022 vår

Prognos 2015-2021 höst

Prognos 2015-2021 vår

Prognos 2014-2020 höst

Prognos 2014-2020 vår

Prognos 2013-2018 höst

Prognos 2013–2018 vår

Prognos 2012–2017 höst

Prognos 2012–2017 vår

Prognos 2011–2016 höst

Prognos 2011–2016 vår

Prognos 2010-2015 höst

Interimistisk analys 2010

Prognos 2009–2014 höst

Prognos 2009–2014 vår

Prognos 2008–2013

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!