Specialiserad flygverksamhet (SPO)

EU-regler för specialiserad flygverksamhet började tillämpas den 21 april 2017. Specialiserad flygverksamhet innebär arbete med hjälp av luftfartyg, till exempel lyft, inspektioner och fotoflyg och motsvaras i stort sett av de verksamheter som tidigare bedrevs som bruksflyg. Här finns information som riktar sig till flygbolag som funderar på att starta specialiserad flygverksamhet.

De regler som gäller

EU:s regler ersätter nästan fullt ut de tidigare nationella reglerna om bruksflyg. Specialiserad flygverksamhet kan delas upp i kommersiell specialiserad flygverksamhet (SPO) och icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet (inom ramen för NCO).

För information om gällande regelverk hänvisas till SPO- regler för specialiserad flygverksamhet.  För information om icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet (inom ramen för NCO) hänvisas till (EU) nr 965/2012, Del-NCO.

När uppdraget kräver lägre flyghöjd

Om den specialiserade flygverksamheten behöver bedrivas på lägre flyghöjd än den lägsta flyghöjd som förordning (EU) nr 923/2012 (SERA-förordningen) medger behövs särskilt tillstånd. Det kan sökas hos Transportstyrelsen.

Vad som gäller för utländska operatörer

För att bedriva SPO-verksamhet i Sverige krävs för en tredjelandsoperatör ett bruksflygtillstånd eller motsvarande utfärdat av behörig myndighet i det egna landet. För att en tredjelandsoperatör ska kunna bedriva SPO-verksamhet i Sverige behöver operatören även ansöka om ett trafiktillstånd. För en utländsk operatör i en EASA-medlemsstat behövs inte något trafiktillstånd.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!