Specialiserad flygverksamhet (SPO)

EU-regler för specialiserad flygverksamhet började tillämpas den 21 april 2017. Specialiserad flygverksamhet innebär arbete med hjälp av luftfartyg, till exempel lyft, inspektioner och fotoflyg och motsvaras i stort sett av de verksamheter som tidigare bedrevs som bruksflyg. Här finns information som riktar sig till flygbolag som funderar på att starta specialiserad flygverksamhet.

De regler som gäller

EU:s regler ersätter nästa fullt ut de tidigare nationella reglerna om bruksflyg. Specialiserad flygverksamhet kan delas upp i kommersiell specialiserad flygverksamhet (SPO) och icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet (inom ramen för NCO).

För information om gällande regelverk hänvisas till SPO- regler för specialiserad flygverksamhet.  För information om icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet (inom ramen för NCO) hänvisas till (EU) nr 965/2012, Del-NCO.

Vad som gäller för utländska operatörer

För att bedriva bruksflygverksamhet i Sverige krävs som utgångspunkt ett
bruksflygtillstånd utfärdat av behörig myndighet (Transportstyrelsen för
svenska bruksflygföretag). För att en utländsk operatör ska kunna bedriva
bruksflyg i Sverige behöver operatören även ansöka om ett trafiktillstånd. För
specialiserad flygverksamhet gäller dessa krav på tillstånd fr.o.m. den 21
april 2017 endast för operatörer från tredje land, d.v.s. utanför EU.

När uppdraget kräver lägre flyghöjd

Om den specialiserade flygverksamheten behöver bedrivas på lägre flyghöjd än den
lägsta flyghöjd som förordning (EU) nr 923/2012 (SERA-förordningen) medger
behövs särskilt tillstånd. Det kan sökas hos Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!