Luftfartshändelser

Händelser inom luftfarten delas in i tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier) beroende på allvarlighetsgrad och utfall. Klassificeringen av allvarlighetsgraden görs med utgångspunkt i en internationellt fastställd standard.

Områden inom luftfartshändelser

Om du inte hittar det du letar efter så hittar du mer information i menyn, eller så kan du använda sökfunktionen.

Regler

Definitioner på tillbud, allvarligt tillbud och olycka (haveri) finns i sin helhet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart som trädde i kraft den 2 december 2010.

Förordningen hänvisar till Chicagokonventionen (konventionen om internationell civil luftfart som undertecknades i Chicago den 7 december 1944) och att särskild hänsyn bör tas till Chicagokonventionens bilaga 13 - "Annex 13, Aircraft Accident and Incident Investigation".

Händelserapportering och sekretess

Händelserapporter som kommit in till Transportstyrelsen är i regel sekretessbelagda. Läs mer om vad det innebär att händelserapporter är sekretessbelagda.

Statistik

Händelserapporterna ligger till grund för Transportstyrelsens statistik- och analysarbete gällande tillbud och olyckor. Dessa uppgifter hittar du på sidan om tillbud och olyckor - statistik.