Passagerar- och godstrafik

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag med flygplan, helikopter, ballong och segelflygplan som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig gods- och/eller passagerartrafik.

Trafiktillstånd

För passagerar- och godstrafik finns fem typer av trafiktillstånd:

För utländska flygföretag som vill utföra bruksflygningar, det vill säga fotoflygningar, hängande last, rendrivning med mera krävs ett trafiktillstånd från Transportstyrelsen.

Läs mer om trafiktillstånd för bruksflyg.

Operativ licens – ett slags förvärvstillstånd

Svenska flygföretag måste till följd av EU-bestämmelser förutom ett drifttillstånd från Transportstyrelsen ha ett tillstånd för att mot betalning kunna utföra lufttransport av passagerare, gods och post. Tillståndet kallas operativ licens (OL).

Privatflygning inom AOC

Operatörer som innehar ett drifttillstånd (AOC) i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 och flyger icke-kommersiell verksamhet (positioneringsflygningar, kontrollflygningar, skolflygningar etc.) med de luftfartyg som är förtecknade i drifttillståndsinnehavarens driftsspecifikationer behöver inte deklarera sin förmåga enligt Del NCC. Ref ORO.AOC.125. Förutsättningarna för sådan icke-kommersiell verksamhet inom ramen för ett AOC ska vara ingående beskrivet i drifthandboken (OM-A 8.7) och förhandsgodkänt av myndigheten.

Om en ägare av ett luftfartyg vill använda sitt luftfartyg för egna syften som inte kan kopplas till ett drifttillstånd (AOC) krävs en deklaration i enlighet med Del NCC.

Läs mer om det nya operativa regelverket för privatflygare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!