Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL)

När Transportstyrelsen har behov av att lämna information till flera verksamhetsutövare eller grupper av verksamhetsutövare på luftfartsområdet kan detta ske via prenumerationsutskick och då i vissa fall som ett MFL.

MFL är en förkortning av "meddelande från Transportstyrelsen om luftfart". Transportstyrelsens MFL är indelade i olika områden. Observera att kategorin "övrigt" kan innehålla MFL som spänner över flera områden.

Ett MFL innehåller endast information och utgör inte beslut med bindande verkan. När de blir inaktuella tas de bort från webbplatsen.

Regler finns i TSFS

När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!