Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL)

När Transportstyrelsen har behov av att lämna information till flera verksamhetsutövare eller grupper av verksamhetsutövare på luftfartsområdet sker detta via ett MFL.

MFL är en förkortning av "meddelande från Transportstyrelsen om luftfart". Transportstyrelsens MFL är indelade i olika områden. Observera att kategorin "övrigt" kan innehålla MFL som spänner över flera områden.

Ett MFL innehåller endast information och utgör inte beslut med bindande verkan. När de blir inaktuella tas de bort från webbplatsen.

Regler finns i TSFS

När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!