Luftrumsintrång

För att få vistas i ett kontrollerat luftrum krävs klarering (tillstånd) av flygledare. Luftrumsintrång (airspace infringement) innebär att ett luftfartyg (flygplan, helikopter osv.) har passerat in i kontrollerat luftrum utan klarering.

Transportstyrelsen mottar varje år ca 350 rapporter från flygtrafikledningen angående luftrumsintrång. Detta är ett allvarligt problem eftersom ett luftrumsintrång kan innebära en ökad risk och det medför en extra belastning för flygledaren.

När ett luftrumsintrång har skett är det viktigt för Transportstyrelsen att komma i kontakt med alla berörda. Kom ihåg att syftet är att öka flygsäkerheten, inte att fastställa skuld- och ansvarsfrågor. Inga personuppgifter lagras i samband med rapportering.

Eurocontrol utreder problemet med luftrumsintrång

Den europeiska organisationen för flygtrafiktjänst, Eurocontrol, har utrett luftrumsintrångsproblematiken och kommit med flera rapporter. Eurocontrol har varit i kontakt med myndigheter och flygtrafiktjänstorgan runt om i Europa och har genom de insamlade svaren fått en bild av vad hela Europa behöver arbeta vidare med för att förhindra luftrumsintrång.

Utredningen har resulterat i förslag till flygskolor, flygtrafikledning, myndigheter, militären med flera om vad som behöver göras.

Transportstyrelsens arbete med luftrumsintrång

Transportstyrelsen arbetar med Eurocontrols rekommendationer, samt håller presentationer och sänder ut informationsmaterial om luftrumsintrång.

I Transportstyrelsens databas finns från 1996 och framåt ca 2000 rapporter om luftrumsintrång från flygtrafikledningen. I vissa fall har även de piloter som var inblandade i händelsen rapporterat sin syn på händelsen.

I många fall finns dock ingen uppgift om flygplanets identitet i rapporten. I de fallen är det troligt att piloten inte varit medveten om att ett luftrumsintrång skett och därmed ingen rapport lämnats in.

Privatflygare står för stor del av luftrumsintrången

Flygtrafikledningen har under flera års tid uppmärksammat luftrumsintrång som ett problemområde och tyvärr är det privatflyget som står för den största delen.

I ett fåtal fall är militära flygplan inblandade och i dessa fall har flygplanens höga hastighet varit en bidragande faktor till luftrumsintrången. Med tanke på den ökande prestanda, bland annat när det gäller just flygplanens hastighet, som vi ser idag inom sportflyget så är det sannolikt att mängden luftrumsintrång på privatsidan kan komma att öka.

Frågor och synpunkter

Din hjälp behövs i arbetet med att öka flygsäkerheten. Har du frågor eller synpunkter, skicka dem gärna till: asr@transportstyrelsen.se eller ring växeln och fråga efter sektionen för analys, tel 0771-503 503.
  
Se mer information om Eurocontrols utredningsarbete om luftrumsintrång, samt informationsfoldern som skickades ut till piloter och flygledare under 2009, välj länk under Relaterad information. 
 
 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!