Passagerarnas rättigheter

Om du anser att något inte fungerat som det borde före, under eller efter din flygresa är det bra att känna till vilka rättigheter som finns för flygpassagerare. För att få information om vilka rättigheter som finns för flygresenärer ska du vända dig till Konsumentverket.

Det finns strikta regler för vad som gäller angående kompensation för flygpassagerare vid till exempel förseningar, inställt flyg, när något händer med bagaget eller om någon skadas ombord.

Reglerna ger dig främst rätt till assistans i form av ombokning av flygbiljetten och service under oplanerad väntetid, men i vissa fall har du rätt till ekonomisk kompensation.

Det är Konsumentverket som har ansvaret för att hjälpa dig om något hänt dig eller ditt bagage före, efter eller under din flygresa.

När något händer

Huvudregeln är att du alltid ska försöka lösa en uppkommen situation på plats. Flygbolaget har ofta representanter på flygplatsen som du kan vända dig till.

Hos representanterna kan du få hjälp om du exempelvis drabbats av

  • försening
  • att ditt bagage är skadat vid ankomsten
  • du behöver övernatta på hotell på grund av en kraftig försening.

Flygbolagen är skyldiga att informera om passagerarnas rättigheter till de passagerare som drabbats av överbokning, inställd flygning eller en försening på minst två timmar. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur man kontaktar den myndighet som har tillsyn över reglerna

Om du inte känner dig nöjd med den hjälp du får av flygbolaget kan du vända dig till Konsumentverket för råd. Vid krav på ersättning vänder du dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Vänd dig till konsumentverket

Det är konsumentverket som har huvudansvaret för passagerarnas rättigheter och i vissa fall är det Allmänna reklamationsnämnden som du ska vända dig till.

Du hittar information om passagerarnas rättigheter på Konsumentverkets webbplats. Där hittar du även information om hur du går till väga om det flygbolag du skulle resa med har gått i konkurs

Information om passagerarnas rättigheter finns även i en app för mobiltelefoner som EU-kommissionen har utvecklat. Den kan du ladda ner till din smartphone.

Konsumentverket anser att det är viktigt att passagerarna är medvetna om sina rättigheter. Om flygbolaget ger korrekt information till drabbade passagerare på plats kan passagerarna kräva sina rättigheter direkt utan att behöva gå till en myndighet i efterhand. 

Regler 

• EG-förordning nr 261/2004
• Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor med tillhörande ändringsförordning: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor
• Montrealkonventionen finns även införd i svensk lagstiftning, som en bilaga till lag (SFS 2010:510) om lufttransporter.
• Luftfartslagen (2010:500)

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!