Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Den 8 april 2013 gick Transportstyrelsen och flygläkarna över till ett digitalt system. Det innebär att  blankett L 1630-7 Ansökan om medicinskt intyg, inte längre finns i pappersform. Ansökan görs numera hos flygläkaren i en dator som är ansluten direkt till Transportstyrelsens datanätverk.

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Hur lämnar jag mina uppgifter till flygläkaren?

Personuppgifterna fylls i med automatik från databasen. Det du själv behöver göra är att kontrollera att uppgifterna är korrekta och besvara frågorna om flygtid, medicinering, sjukdomshistoria m.m. genom knapptryckningar.

Vid nästa undersökning har både pilot och läkare tillgång till uppgifterna från tidigare undersökningar, vilket kommer att underlätta ifyllandet.

Dataprogrammet känner också av om någon parameter hamnar utanför det godkända och ger flygläkaren besked om undersökningen är godkänd eller inte.

Dataprogrammet håller också reda på eventuella begränsningar och räknar ut giltighetstider.

Det medicinska intyget kan bara skrivas ut från datorn, som blockerar utskriften om dataprogrammet har identifierat att den sökande inte är godkänd.

Sök flygläkare