Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Senaste uppdatering gällande SARS-CoV-2 (Corona)

Transportstyrelsen har fattat beslut att ge möjlighet att förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter samt tidsbegränsningar för teoriprov, typ och klassutbildningar genom undantag. Möjlighet ges att förlänga om det inte går att genomföra undersökning, träning, kontroll eller teoriprov i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

För er som vill anmäla undantag och inte är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör utan enbart gör detta i privat regi följer instruktionerna på sidan Ytterligare undantag inom FCL och MED på grund av SARS – COV2 (Corona).

För er som är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör som opererar under Del-ORO och vill anmäla undantag relaterade till er tjänst där, följer instruktionerna på sidan Anmälan om undantag.

Sök flygläkare  

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!