Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Sök flygläkare  

Riskbedömning av äldre piloter

Under 2019 och våren 2020 kommer Transportstyrelsen att genomföra en vetenskaplig studie som gäller hälsoläget hos äldre piloter (piloter över 60 år) i Sverige. Studien förväntas ge en bild på gruppnivå avseende allmän hälsa, sjukdomar, riskfaktorer och läkemedelsanvändning. Redan befintliga data från flygmedicinska undersökningar kommer att användas som underlag. Syftet med studien är att få bättre kunskap om fördelningen av medicinska problem i de olika pilotgrupperna; yrkespiloter, privatflygare och light aircraft pilots (LAPL). Studien har ett godkännande från den Regionala etikprövningsnämnden i Linköping och genomförs i samarbete med Linköpings Universitet.

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!