Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Undantag - SARS-CoV-2 (Corona)

 

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag. Informationen innehåller instruktioner hur medlemsländer, däribland Sverige, kan fatta beslut och förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter om det inte finns möjlighet att genomföra undersökning, träning eller kontroll i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

Genom att flygplans- eller helikopteroperatörer notifierar Transportstyrelsen kan operatörer ta med handdesinfektionsmedel vid flygning. Det kommer även vara möjligt att genomföra transporter av COVID-19-kontaminerat blod utan ett SPA.DG; dock så måste detta notifieras.

Läs mer på sidan Notifiering om undantag

För att transportkedjan ska fungera korrekt så kommer Transportstyrelsen även att förlänga farligt gods-utbildningars giltighet för andra parter än flygplans- och helikopteroperatörer.

OBSERVERA
Mellan torsdag 19 mars kl 11:30 och fredag 20 mars kl 14:00 drabbades Transportstyrelsen av tekniska problem med våra e-postsystem. Detta kan innebära att notifieringar som sändes med e-post under den tiden inte har nått fram.

Vi ber alla som har skickat e-post till Transportstyrelsen under denna tid att skicka om dessa, för att säkerställa att den e-posten når fram till Transportstyrelsen.

Sök flygläkare  

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!