Bagage

Transportstyrelsen tar fram regler och ser till att dessa efterlevs när det gäller luftfart. Det finns regler som styr vad som är tillåtet att ta med sig i sitt bagage. Här har vi samlat information till dig som resenär när det gäller ditt bagage.

Förbered så långt du kan redan hemma – då blir hanteringen på flygplatsen smidigare.

I ditt handbagage

Lägg dina behållare med vätskor i en genomskinlig 1-liters återförslutningsbar plastpåse. Varje behållare får innehålla högst 1 dl (100 ml). Om du inte har någon sådan påse, finns de på alla svenska flygplatser (eventuellt mot en viss betalning).

Packa flytande mediciner, barnmat och dietmat på ett sådant sätt att du lätt kan visa upp dem vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. De behöver dock inte ligga i plastpåsar.

Läs mer om vad som gäller för vätskor i handbagaget.

I bagage som du checkar in

Reglerna för begränsningar av vätskor omfattar inte incheckat bagage. Tänk på att packa extra noggrant, om du packar till exempel flaskor med vätska i det incheckade bagaget. Eventuella skador som uppstår på bagage om en flaska skulle gå sönder ersätts inte.

Vad får du ta med ombord?

Vill du veta mer om vad som inte är tillåtet att ta med i handbagage och incheckat bagage? Läs om vad du får ta med ombord.

Informationen ovan gäller för säkerhetskontroll och flygresor vid resa från Sverige.

Information om rutiner för transport av skjut­vapen som incheckat bagage

Den 1 januari 2021 införs förändrade krav för flygföretagen som gäller transport av skjutvapen som incheckat bagage.

De passagerare som reser med vapen ska tänka på följande:

  • En gällande vapenlicens och legitimation ska visas upp.
  • För myndighetspersoner som reser med vapen ska ett tjänstekort visas upp.
  • Vapnen ska vara oladdade.
  • För att säkerställa att vapnen är oladdade och obrukbara under transporten ska de delas i vital del och andra delar alternativt förses med ett vapenlås.
  • Förbered vapnet för transport innan ankomst till flygplatsen för att undvika onödig hantering av vapen på flygplatsen.
  • En försäkran ska undertecknas i samband med incheckning där passageraren intygar att kraven ovan uppfylls.
  • Vapnen kommer att återlämnas personligen till passageraren på ankomst­flygplatsen.

Tänk på att de flygföretag som accepterar vapen som incheckat bagage normalt kräver att transport av vapen aviseras i förväg och att transporten ska godkännas.

Det innebär också att passageraren behöver vara i god tid på flygplatsen och måste kontakta den manuella incheckningen.

Mer information finns på flygföretagens hemsidor under bagage och special­bagage.

Ammunition är klassificerat som farligt gods och ska transporteras i originalförpackning som skyddar mot hårda stötar och det är tillåtet att medföra max 5 kg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!