Ansökan om vägvisning

Transportstyrelsen svarar för förvaltning av regelverket, men det är till Trafikverket eller kommunen du ska vända dig med din ansökan.

Om du vill ha vägvisning till en anläggning eller ett turistmål ska du vända dig till väghållningsmyndigheten. För större vägar och på landsbygd är det oftast Trafikverket. I centrala delar och vid namngivna gator är det vanligt att kommunen är väghållare. Om du är osäker kan du vända dig till din kommun.

På Trafikverkets webbplats finns det beskrivet i detalj vad som krävs för att väghållningsmyndigheten ska kunna bedöma ditt ärende. Där finns också blanketter eller digitala formulär att fylla i. Du kan använda blanketterna även för ansökan till kommunen.

Ansök om vägmärke för vägvisning på Trafikverkets webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!