Information för kunder som köper uppgifter från vägtrafikregistret

Här samlar vi information, nödvändiga dokument och de senaste nyheterna för er som köper någon av våra tjänster.

Transportstyrelsen tillhandahåller genom den här portalen nyheter och information för respektive tjänst. Ni kan via länkarna få tillgång till avtalshandlingar, prislistor och annan nödvändig information som är relevant för den tjänst ni köper.

Nya tekniska data i våra tjänster

Söndagen den 2 juni 2019 genomför vi en produktionssättning där vi inför åtta nya fordonsuppgifter i informationspaketen. Uppgifterna innebär ändring i våra tjänster Standardiserade informationspaket, Informationspaket fordonsbestånd och Informationspaket ny- och avregistrerade fordon. 

Publicerades 2019-03-01

Nya registreringsnummer

Den 16 januari 2019 lanseras den första registreringsskylten med det nya formatet, där den sista siffran även kan vara en bokstav. 

Publicerades 2018-12-21

Filer för Standardiserade informationspaket

Fel i nattens körning av veckofiler för tjänsten Standardiserade informationspaket. 

Publicerades 2018-08-22

Information om avtal

Transportstyrelsen har i början av maj månad skickat ut nya avtal till kunder som köper information genom tjänsterna Standardiserade informationspaket, Informationspaket fordonsbestånd, Informationspaket ny- och avregistreringar samt Parkerings- och passagetjänsten.

Publicerades 2018-05-21

Utskick av nya avtal

Transportstyrelsen kommer under vecka 18 och 19 att skicka ut nya avtal till kunder som köper tjänsterna för informationspaket. Avtalen innehåller nya och anpassade skrivningar i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Publicerades 2018-05-02

Nya datum för leveranser

Leveranschemat för 2018 gällande körningar för standardiserade informationspaket har uppdaterats.

Publicerades 2018-02-13

Avtalshanteringen inför dataskyddsförordningen

Transportstyrelsen har sagt upp samtliga försäljningsavtal och nedanför redogör vi för hur tidsplanen ser ut fram tills dataskyddsförordningen träder ikraft den 25 maj 2018.

Publicerades 2017-12-01

Uppsägning av avtal

Från och med den 25 november 2017 säger Transportstyrelsen upp samtliga avtal gällande köp av informationspaket. Transportstyrelsen kommer under våren 2018 att erbjuda nya avtal till de som fortsatt bedöms uppfylla kraven för köp av information.  De nya avtalen kommer att innehålla skrivningar som är anpassade till Dataskyddsförordningen. 

Publicerades 2017-12-01

Frysperiod för avtalskunder

Transportstyrelsen har en frysperiod för avtalskunder mellan 1 november 2017 och 1 april 2018.

Publicerades 2017-11-30